మోదీ సార్.. మధ్యలో మమ్మల్ని ఎందుకు చావగొడతారు? అదిగదిగో ఎగిరే కారు.. ఆరునెలల్లో రెడీ! నీ విష్ గొప్పది..కంగ్రాట్స్ నాగబాబును ‘ కాపాడిన ‘ ఎన్టీఆర్ ‘గాడ్జిల్లా.. కింగ్ ఆఫ్ ది మాన్‌స్టర్స్’ ట్రైలర్ సేనతో కటీఫ్..ఒంటరిగానే పోటీ చేద్దాం

Tollywood Today